مقاله تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill) با استفاده از تلاقی دای آلل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۹۳ تا ۷۱۰ منتشر شده است.
نام: تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill) با استفاده از تلاقی دای آلل
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگی
مقاله ترکیب پذیری
مقاله هیبرید
مقاله عملکرد
مقاله زودرسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: آروئی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرشمسی کاخکی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی ترکیب پذیری نه لاین گوجه فرنگی به روش دای آلل کامل، در آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و چهار بوته در هر تکرار، صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش هیمن و گریفینگ با استفاده از نرم افزار دای آلل (Diallel) انجام شد. برای همه صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها مشاهده شد. اثرهای توام افزایشی و غیر افزایشی در کلیه صفات به جز صفت تعداد میوه در بوته وجود داشت. در بین تمامی صفات مورد مطالعه صفت تعداد روز از جوانه زنی بذر تا ظهور اولین گل آذین، بیشترین مقدار هتروزیس را با علامت مثبت و در جهت زودرسی محصول نشان داد. لاین Prg با کوچک ترین مقدار ترکیب پذیری عمومی در صفات تعداد روز از جوانه زنی تا ظهور اولین گل آذین و تعداد روز از جوانه زنی تا اولین رنگ گیری میوه، در تلاقی با سایر لاین ها باعث زودرسی هیبریدها شد. لاین Mb3 با داشتن بالاترین ترکیب پذیری عمومی در صفات مرتبط با عملکرد، به عنوان بهترین والد برای افزایش عملکرد شناسائی شد. پنج هیبرید برتر از نظر صفات عملکرد و زودرسی محصول، شامل Supc×Ptk، Pte12×Ptk، Mb3×Vfj، Supl44×Csh74 و Sps×Csh74 بودند.