مقاله تجزیه و تحلیل مکانی عوامل محیطی موثر بر لیشمانیوز جلدی در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل مکانی عوامل محیطی موثر بر لیشمانیوز جلدی در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله لیشمانیوز جلدی
مقاله تحلیل مکانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص عوامل بیماری زا و یافتن الگوی انتشار آن ها در محیط، کشف تجمع مکانی بیماری ها و عوامل محیطی تشدیدکننده بیماری، از مهم ترین و ضروری ترین برنامه ها در بهداشت عمومی و مدیریت بیماری ها می باشند. مدیریت صحیح و ایجاد زمینه های تصمیم گیری مناسب برای یک بیماری تنها بر اساس تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات مکان مرجع امکان پذیر می باشد؛ بنابراین، با توجه به قابلیت های فراوان سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در این زمینه، بکارگیری آن در بخش بهداشت و درمان کشور امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
روش کار: این مقاله در صدد است رابطه میان عوامل مختلف محیطی و اقلیمی با الگوی پراکندگی لیشمانیوز جلدی در ایران را در محیط GIS مورد مطالعه قرار دهد. ابتدا، مدل مفهومی مطالعه تعریف گردید. در مرحله بعد، لایه های اطلاعاتی مکانی و داده های بیماری برای سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ از مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت جمع آوری شد. سپس، با استفاده از تحلیل های مکانی- آماری و تلفیق لایه های اطلاعاتی با مدل بولین، مناطق مستعد شیوع این بیماری شناسایی شد.
یافته ها: در این تحقیق مناطق آندمیک و کانون های اصلی لیشمانیا در ایران به ترتیب استان های اصفهان، خراسان رضوی، مرکزی، فارس، خراسان جنوبی، کرمان، قم، تهران، قزوین و سمنان شناسایی شدند.
نتیجه گیری: اولویت بندی عوامل ایجاد کننده بیماری ها و یافتن تجمع مکانی آن ها با استفاده از تلفیق آنالیزهای آماری و مکانی و مدل سازی در یک سیستم GIS امکان پذیر بوده و می تواند به عنوان ابزاری توانمند جهت مدیریت و تصمیم گیری بهینه در زمینه بهداشت عمومی بکار گرفته شود.