مقاله تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۲۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکل های تجاری
مقاله اقتصاد ایران
مقاله درامدهای نفتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، نوسانات سیکل های تجاری ایران، در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۳۸ با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل های ۳ تا ۸ ساله تاکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل های ۲ تا ۴ ساله گرفته تا روند که معرف سیکل های با فرکانس پایین است) به طور هم زمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰، سیکل های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاست های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل های نفتی و غیرنفتی نشان می دهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مولفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنی بر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.