مقاله تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دوران حکومت ۴۲ ساله قذافی بر اساس نظریه سازه انگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دوران حکومت ۴۲ ساله قذافی بر اساس نظریه سازه انگاری
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه انگاری
مقاله هویت
مقاله منافع ملی
مقاله معانی بینا ذهنی
مقاله سیاست خارجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: رضائی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیر نظریه پردازی در روابط بین الملل از سطوح خرد به سطوح کلان بوده است. در نهایت سازه انگاری به عنوان رویکرد میان برد با تاکید بر عوامل ساختار و فرد انسانی به عنوان کارگزار برای مطالعه پدیده های سیاسی و اجتماعی مطرح شد. اهمیت این موضوع ناشی از افزایش نقش دولت ها و افراد در کنار نقش محدودساز و امکان ساز ساختارها در شکل دادن به نظام بین الملل، رفتار سیاست خارجی و منافع ملی می باشد. این مقاله با روش توصیفی – تبینی به بررسی سیاست خارجی قذافی بر اساس نظریه سازه انگاری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جریان انتقال ناکامی های سیاست خارجی در سه دهه اول حکومت قذافی به درون مرزهای هویت ملی موجب جریان مداوم هویت سازی و برسازی منافع در مواقع بحرانی مخصوصا بعد از سرنگونی حکومت صدام در مارس ۲۰۰۳ توسط کارگزارن فعال در عرصه ملی شد.