مقاله تجزیه و تحلیل رویکردهای مالی موسسات غیرانتفاعی (مورد کاوی واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۵۴ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل رویکردهای مالی موسسات غیرانتفاعی (مورد کاوی واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه و تحلیل
مقاله صورتهای مالی
مقاله رویکردهای مالی
مقاله نسبت های مالی
مقاله موسسات غیرانتفاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می تواند برای مقاصد متنوعی صورت گیرد که ممکن است دامنه آن از تجزیه و تحلیل ساده وضعیت نقدینگی و توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت تا ارزیابی جامعی از نقاط قوت و ضعف آن موسسه از جهات مختلف را شامل شود. پژوهش حاضر به این سوال می پردازد که آیا وجود تشابه در رسالت، اهداف، اندازه و حتی منابع درآمدی در موسسات غیر انتفاعی موجب می شود که این موسسات رویکردهای مالی مشابه و یکسانی را اتخاذ کنند؟ روش آماری به کار رفته در این پژوهش، روش مقایسه چندگانه با استفاده از آزمون میانگین رتبه ای کروسکال – والیس است. در این پژوهش که با داده های به دست آمده از ۷۴ واحد دانشگاهی با درجه بسیار بزرگ در دانشگاه آزاد اسلامی طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ انجام گردید، مشخص شد که تنها رویکرد هزینه ای این موسسات با یکدیگر تفاوت داشته و سایر رویکردهای مالی اتخاذ شده در این موسسات با یکدیگر تفاوت ندارد.