مقاله تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی های EST کلاله زعفران (.Crocus sativus L) به منظور تعیین جهت گیری کارکردی ژنوم و شبکه ژنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی های EST کلاله زعفران (.Crocus sativus L) به منظور تعیین جهت گیری کارکردی ژنوم و شبکه ژنی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنومیکس کارکردی
مقاله کارتنوئید
مقاله متابولیت ثانویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شاملودشت پاگردی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش های ژنومیکس کارکردی نظیر تجزیه و تحلیل توالی های EST، امکان شناسایی، بررسی بیان و مطالعه رونوشت های ژنی درگیر در شبکه های تنظیمی و متابولیکی را فرآهم آورده اند. در این پژوهش به منظور شناسایی جهت گیری کارکردی ژنوم و تعیین شبکه ژنی درگیر در تکامل کلاله زعفران، ۶۲۰۲ توالی EST مربوط به کتابخانه کلاله بالغ زعفران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. پس از پیرایش اولیه توالی ها، دسته بندی و هم گذاری آنها انجام شد که منتج به ایجاد ۹۱۰ unigene (604 کانتیگ و ۳۰۴ سینگلتون) گردید. جستجوی بلاست ایکس نشان داد که ۵۷۰ unigene دارای hit مشخص در بین پروتئین های آرابیدوپسیس بودند و برای سایر توالی ها hit مشخصی شناسایی نشد. گروه بندی و  Gene enrichment analysis  توالی ها آنها را در ۳۱ گروه کارکردی مختلف قرار داد که حضور ۱۲ گروه در سطح آماری ۱% معنی دار گردید. شبکه ژنی مربوط به توالی های با حضور بالا (بیش از ۲۰ رونوشت)، نشان داد که ارتباطات ژنی پیچیده ای در کلاله بالغ زعفران وجود دارد. نتایج مشخص نمود که مسیر علامت دهی جاسمونیک اسید و عوامل رونویسی مربوط به آن همچون  MYB21و Zinc finger ها سهم بزرگی از شبکه تنظیمی را به خود اختصاص می دهند و نقش کلیدی در تنظیم متابولیسم اولیه و ثانویه کلاله و به خصوص متابولیسم کارتنوئیدها (به عنوان مهم ترین متابولیت های زعفران)، بر عهده دارند. ژن های شناسایی شده در این پژوهش می توانند نامزدهای مناسبی برای دست ورزی تکامل و متابولیسم کلاله زعفران باشند.