مقاله تجزیه فیتوشیمی اسانس سرشاخه گلدار آویشن کرمانی، برگ مورد و میوه گلپر برفی یا کوهستانی (کرسوم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در داروهای گیاهی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تجزیه فیتوشیمی اسانس سرشاخه گلدار آویشن کرمانی، برگ مورد و میوه گلپر برفی یا کوهستانی (کرسوم)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله GC/MS ،Myrtus communis ،Thymus carmanicus ،Heracleum lasiopetalum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت بروجنی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حجت الاسلامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پیربلوطی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی در قالب طب سنتی برای درمان بیماری ها و مصارف دیگر در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی از دیر باز مورد توجه بوده است. با توجه به خواص درمانی گلپر برفی (Heracleum lasiopetalum Boiss.)، مورد (Myrtus communis L.) و آویشن کرمانی (Thymus carmanicus Jalas) این تحقیق با هدف بررسی عملکرد و ترکیبات شیمیایی اسانس آن ها انجام گرفت.
روش تحقیق: اسانس های سرشاخه گلدار آویشن کرمانی جمع آوری شده از ارتفاعات کرمان، برگ های مورد و میوه گلپر برفی (کرسوم) جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری به روش تقطیر با آب استخراج شدند و سپس به روش گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تجزیه شدند.
نتایج و بحث: عملکرد اسانس حاصل از برگ مورد معادل ۰٫۵۶ میلی لیتر در ۱۰۰ گرم ماده خشک، آویشن کرمانی با ۱٫۶۰ میلی لیتر در ۱۰۰ گرم ماده خشک و گلپر برفی به میزان ۰٫۳۵ میلی لیتر در ۱۰۰ گرم ماده خشک بودند. در اسانس برگ مورد ترکیبات مونوترپن های هیدروکربنه و اکسیژنه، در اسانس اندام هوایی آویشن ترکیبات مونوترپن های اکسیژنه (ترکیبات فنلی) و در اسانس میوه گلپر برفی ان آلکان ها عمده ترین ترکیبات شیمیایی شناسایی شده بودند.
توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به وجود ترکیبات مونوترپن به ویژه در اسانس های مورد و آویشن کرمانی توصیه می شود تحقیقات بیشتری در خصوص خواص درمانی و کاربرد آن ها به عنوان مواد طبیعی ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی در صنایع غذایی انجام شود.