دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,گت پیپر

دانلود مقاله تجزیه روغن های آسکارل (PCB170 و PCB153) با استفاده از پرتو میکروویو و تلفیق همزمان H2O2/Tio2

مقاله تجزیه روغن های آسکارل (PCB170 و PCB153) با استفاده از پرتو میکروویو و تلفیق همزمان H2O2/Tio2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۵۰۴ تا ۵۱۴ منتشر شده است.
نام: تجزیه روغن های آسکارل (PCB170 و PCB153) با استفاده از پرتو میکروویو و تلفیق همزمان H2O2/Tio2
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن آسکارل
مقاله تجزیه
مقاله اتانول
مقاله پرتو میکروویو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصیلیان مهابادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عشرتی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان اردلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترکیب های بی فنیل های چند کلره (PCBS) از جمله آلاینده های خطرناک شغلی و محیطی است. این مواد جزو یکی از دوازده گروه ترکیبات آلی محسوب می گردند که چالش های شغلی و زیست محیطی عمده ای را ایجاد می کند. این ترکیب ها اثرات بهداشتی مختلفی را با توجه به راه ورود، جنس، سن، غلظت و سطح مواجهه ایجاد می کند. هدف از این مطالعه، تجزیه روغن های آسکارل با استفاده از پرتوهای میکروویو و تلفیق H2O2/TiO2 جهت کاهش مواجهه کارگران می باشد.
روش ها: بررسی حاضر مطالعه تجربی آزمایشگاهی بود که در دانشگاه تربیت مدرس در ماه های خرداد تا شهریور ۱۳۹۰ انجام شد. راکتور مورد استفاده یک بالن ژوژه پیرکس ته پهن ۲۵۰ cc بود که به وسیله یک لوله رابط از طریق منفذی که در بالای میکروویو قرار داشت به یک کندانسور ارتباط پیدا می کرد. دستگاه میکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز و توان خروجی ۹۰۰ وات بود. توان پرتو در محدوده ۵۴۰، ۷۲۰ و ۹۰۰ وات مورد استفاده قرار گرفت. pH نمونه ها و دما به طور مداوم پایش شد. آزمایش ها به صورت سه بار تکرار گردید و نتایج، میانگین سه بار تکرار می باشد. روغن های آسکارل با استفاده از دستگاه GC-ECD مورد آنالیز قرار گرفت. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS16 گردید و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شد و P کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: میانگین تجزیه برای مجموع PCB ها بر حسب توان پرتو میکروویو با ۵۴۰، ۷۲۰ و ۹۰۰ وات به ترتیب ۸۴٫۲۵، ۸۸٫۸۱ و ۹۵٫۸۴ بود. میانگین تجزیه برای مجموع PCB ها بر حسب نسبت حلال مورد استفاده به روغن آسکارل به میزان ۱:۱، ۲:۱ و ۳:۱ به ترتیب ۵۳٫۸۲، ۷۹٫۰۶ و ۹۴٫۹۵ بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیریH2O2  به میزان ۱۰ درصد و ۲۰ درصد به ترتیب ۷۰٫۹، ۸۴٫۶۵ و ۸۸٫۹۱ بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری Tio2 با نسبت ۰٫۰۵، ۰٫۱۰، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۰ گرم به ترتیب ۷۰٫۹، ۷۶٫۵۳، ۷۷٫۳۲، ۷۹٫۱۰ و ۸۰٫۱۹ بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری همزمان H2O2 به میزان ۱۰ درصد و TiO2 با نسبت ۰٫۰۵، ۰٫۱۰، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۰ گرم به ترتیب ۷۰٫۹، ۸۹٫۳، ۹۱٫۱۸، ۹۲٫۱۷ و ۹۳٫۱۶ بود. همچنین میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری همزمان H2O2 به میزان ۲۰ درصد و TiO2 با نسبت های ۰٫۰۵، ۰٫۱۰، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۰ گرم به ترتیب ۷۰٫۹، ۹۳٫۹۵، ۹۴٫۹۵، ۹۵٫۸۴ و ۹۷٫۲۲ بود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق روی ترکیب هایPCB  با استفاده از پرتوهای میکروویو در حضور حلال اتانول و اکسیدکننده قوی H2O2 و کاتالیزور TiO2 منجر به تجزیه یا کاهش میزان PCB در روغن ترانسفورمر شد. در واقع با افزایش مقدار اتانول میزان تولید رادیکال هیدروکسیل افزایش یافت و موجب کلرزدایی بیشتر مولکول PCB گردید. همچنین میزان تجزیه PCB با افزایش غلظت H2O2 و ازدیاد نسبت TiO2 افزایش یافت.

دانلود مقاله تجزیه روغن های آسکارل (PCB170 و PCB153) با استفاده از پرتو میکروویو و تلفیق همزمان H2O2/Tio2

مقاله تجزیه روغن های آسکارل (PCB170 و PCB153) با استفاده از پرتو میکروویو و تلفیق همزمان H2O2/Tio2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۵۰۴ تا ۵۱۴ منتشر شده است.
نام: تجزیه روغن های آسکارل (PCB170 و PCB153) با استفاده از پرتو میکروویو و تلفیق همزمان H2O2/Tio2
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن آسکارل
مقاله تجزیه
مقاله اتانول
مقاله پرتو میکروویو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصیلیان مهابادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عشرتی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان اردلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترکیب های بی فنیل های چند کلره (PCBS) از جمله آلاینده های خطرناک شغلی و محیطی است. این مواد جزو یکی از دوازده گروه ترکیبات آلی محسوب می گردند که چالش های شغلی و زیست محیطی عمده ای را ایجاد می کند. این ترکیب ها اثرات بهداشتی مختلفی را با توجه به راه ورود، جنس، سن، غلظت و سطح مواجهه ایجاد می کند. هدف از این مطالعه، تجزیه روغن های آسکارل با استفاده از پرتوهای میکروویو و تلفیق H2O2/TiO2 جهت کاهش مواجهه کارگران می باشد.
روش ها: بررسی حاضر مطالعه تجربی آزمایشگاهی بود که در دانشگاه تربیت مدرس در ماه های خرداد تا شهریور ۱۳۹۰ انجام شد. راکتور مورد استفاده یک بالن ژوژه پیرکس ته پهن ۲۵۰ cc بود که به وسیله یک لوله رابط از طریق منفذی که در بالای میکروویو قرار داشت به یک کندانسور ارتباط پیدا می کرد. دستگاه میکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز و توان خروجی ۹۰۰ وات بود. توان پرتو در محدوده ۵۴۰، ۷۲۰ و ۹۰۰ وات مورد استفاده قرار گرفت. pH نمونه ها و دما به طور مداوم پایش شد. آزمایش ها به صورت سه بار تکرار گردید و نتایج، میانگین سه بار تکرار می باشد. روغن های آسکارل با استفاده از دستگاه GC-ECD مورد آنالیز قرار گرفت. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS16 گردید و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شد و P کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: میانگین تجزیه برای مجموع PCB ها بر حسب توان پرتو میکروویو با ۵۴۰، ۷۲۰ و ۹۰۰ وات به ترتیب ۸۴٫۲۵، ۸۸٫۸۱ و ۹۵٫۸۴ بود. میانگین تجزیه برای مجموع PCB ها بر حسب نسبت حلال مورد استفاده به روغن آسکارل به میزان ۱:۱، ۲:۱ و ۳:۱ به ترتیب ۵۳٫۸۲، ۷۹٫۰۶ و ۹۴٫۹۵ بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیریH2O2  به میزان ۱۰ درصد و ۲۰ درصد به ترتیب ۷۰٫۹، ۸۴٫۶۵ و ۸۸٫۹۱ بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری Tio2 با نسبت ۰٫۰۵، ۰٫۱۰، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۰ گرم به ترتیب ۷۰٫۹، ۷۶٫۵۳، ۷۷٫۳۲، ۷۹٫۱۰ و ۸۰٫۱۹ بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری همزمان H2O2 به میزان ۱۰ درصد و TiO2 با نسبت ۰٫۰۵، ۰٫۱۰، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۰ گرم به ترتیب ۷۰٫۹، ۸۹٫۳، ۹۱٫۱۸، ۹۲٫۱۷ و ۹۳٫۱۶ بود. همچنین میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری همزمان H2O2 به میزان ۲۰ درصد و TiO2 با نسبت های ۰٫۰۵، ۰٫۱۰، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۰ گرم به ترتیب ۷۰٫۹، ۹۳٫۹۵، ۹۴٫۹۵، ۹۵٫۸۴ و ۹۷٫۲۲ بود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق روی ترکیب هایPCB  با استفاده از پرتوهای میکروویو در حضور حلال اتانول و اکسیدکننده قوی H2O2 و کاتالیزور TiO2 منجر به تجزیه یا کاهش میزان PCB در روغن ترانسفورمر شد. در واقع با افزایش مقدار اتانول میزان تولید رادیکال هیدروکسیل افزایش یافت و موجب کلرزدایی بیشتر مولکول PCB گردید. همچنین میزان تجزیه PCB با افزایش غلظت H2O2 و ازدیاد نسبت TiO2 افزایش یافت.

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید