مقاله تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله ذرت
مقاله شاخص های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی قدرت
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر هیبریدهای مختلف ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقی کشاورزی شهرستان گیلان غرب، استان کرمانشاه به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال ۱۳۸۵ طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد. آبیاری در سه سطح (آبیاری نرمال (I1)، قطع آب قبل از ظهور گل های تاجی (I2) و قطع آب بعداز گرده افشانی کامل و تشکیل رویان (I3)) به عنوان عامل اصلی و هیبریدهای ذرت (SC500، SC58، SC647، SC666، SC700 و SC704) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تعداد ۱۴ بار نمونه برداری از سطح مزرعه برای تعیین شاخص های رشد شامل شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و میزان جذب خالص انجام گردید. روند تغییرات شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، جذب خالص گیاه و سرعت رشد نسبی، برای کلیه هیبریدها مشابه بود، اما در سطوح مختلف آبیاری با همدیگر متفاوت بودند. به طوری که اعمال تنش خشکی موجب کاهش شاخص های رشد گردید. بیشترین و کمترین شاخص های رشد به ترتیب در تیمار آبیاری نرمال و قطع آب قبل از ظهور گل های تاجی به دست آمد.