سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مریم متکا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
آمنه دیلمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

مرکز رشد به طور عام، همه سازمان هایی را که به نوعی به کارآفرینان در توسعه ایده و تجاری سازی آن و ایجاد یک بنگاه کمک می کنند در برمی گیرد. قابلیت بالای مراکز رشد در کمک به ایجاد اشتغال، خصوصاً در جامعه محلی و ملی است. کارآفرینی عبارتست از:شناسایی، خلق و استفاده از فرصت ها از طریق تبدیل ایدههای نو به واقعیت های تجاری در قالب کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه می باشد. سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. خود اشتغالی اصطلاحی است برای توصیف یک نوع زندگی شغلی که در آن فرد حرفه خود را بر اساس تجربیات و مشاغل آزاد موجود در بازار با مسئولیت شخصی انجام می دهد، از مهم ترین محاسن راهاندازی شرکت های کارآفرینانه، ایجاد اشتغال مولد است. در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج تحقیقات به شباهت هایی شامل آموزش و منابع مالی و غیر مالی و تفاوت هایی شامل شرایط مکانی مختلف و نوع نگرش در مورد آموزش اشاره شده است و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی از جمله این که برای توسعه کارآفرینی آموزش مناسب و همه جانبه، موقعیت مکانی و منابع در نظر گرفته شود، پرداخته شد.