سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز یوحنایی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
جواد بیدی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
جمشید طالبی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

چکیده:

یکی از مشکلات شبکه های توزیع، متغیر بودن توپولوژی شبکه و اطلاعات بار براساس ساعتها، روزها، ماهها و فصلهای مختلف
سال می باشد که مطالعه وضعیت این شبکه ها را از نظر شناسایی نقاط با تلفات بالا، مدیریت و الگوی مصرف با اطلاعات نادرست آماری
مواجه ساخته است. حتی در صورت اصلاح شبکه و کاهش تلفات یا تغییر در الگوی مصرف، به دلیل اعمال تعرفه ها یا آگاهی مشترکین از
ایتم های مدیریت مصرف، راهی مناسب ودقیق برای اندازه گیری و محاسبه درصد کاهش تلفات یا میزان تاثیر فعالیت های انجام شده
وجود ندارد. بنابراین مانیتور نمودن شبکه های فشار متوسط، ضعیف و مصرف کننده ها، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یک روش جهت مانیتور نمودن و داشتن اطالعات صحیح، سیستم های AMR می باشد. که علاوه بر پوشش دادن نیازهای فوق دارای مزایای فراوان می باشند. تعداد و اهمیت نقاط تعریف شده در پروژه و نوع سیستم (AMR,RMR,driveby,…) با فاکتورهای مهندسی ارزش قابل محاسبه و اجرا می باشد. این مقاله مراحل اجرا و تجربیات حاصل از اتوماسیون مصرف کننده ها و نتایج به دست آمده در چند پاساژ شهر رشت را بیان می دارد.