سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسدالله کارنما – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا حسن زاده – دانشجو دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه حامدی – دانشجو

چکیده:

جمهوری اسلامی ایران بدلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص خود ازجمله کشورهای خطرخیز دنیا محسوب می شود و دردهه های اخیر هزینه های عظیم اقتصادی و اجتماعی را متحمل شده است فناوریهای پیشرفته ای درجهان به منظور پیش بینی و کنترل بحرانها و حوادث غیرمترقبه بکار گرفته می شود به همین دلیل آمار تلفات ناشی ازاین حوادث دردنیا به شدت پایین آمده است متاسفانه درایران هنوز و به درستی و به طور کامل از این فناوریها برای مدیریت بحران استفاده نمی شود و براین اساس به نظر می رسد بکارگیری قدرتمندترین فناوریهای ارتباطی و ماهواره ای برای مدیریت بحران درایران یک نیاز و ضرورت به نظر می رسد دراین مقاله به بررسی و ارایه تجربیات کشورهای مهم و مطمئنا با وضعیت و درجه برابر دروقوع حوادث و بلایای طبیعی پرداخته شده است.