مقاله تجربیات شاعرانه سید علی صالحی در سه دفتر شعر او که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تجربیات شاعرانه سید علی صالحی در سه دفتر شعر او
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر
مقاله عاطفه
مقاله ادب غنایی
مقاله سید علی صالحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی جهانتیغ مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادب غنایی با احساسات شاعر سر و کار دارد و عبارت است از انعکاس تجربیات عاطفی و درونی او در کلام هنری که باعث انگیزش و تاثر خواننده می گردد. در ادب غنایی شاعر یا نویسنده خویشتن خویش را بیان می کند و ضمن آن به بیان عواطف و احساسات خود نسبت به زندگی و طبیعت می پردازد. بنابراین هر سخنی را که ریشه در ژرفای احساس هنرمند داشته باشد و بتواند تاثیری عمیق بر عواطف مخاطب بگذارد، می توان در زمره ادب غنایی جای داد. در این نوشتار احساسات فردی و شاعرانه سید علی صالحی، یکی از شاعران معاصر ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا از این طریق با افق معرفتی و دلالتی او بیشتر و بهتر آشنا شویم. روش کار ما در این نوشتار شیوه تحلیل محتوایی اشعار وی بوده است و عاطفه شاعر در ارتباط با انسان، عشق، زن، امید، ناامیدی، اندوه، شادی، پیری، وارستگی، شعر و شاعری، سوگند و مرگ مورد تامل قرار گرفته است. در اغلب موارد حالت، نگاه و احساس صالحی به این مقوله ها، از نوع خاصی است که با نگاه و برخورد عاطفی دیگر شاعران فرق دارد.