مقاله تجربیات زیسته پرستاران از مراقبت از بیمار کمایی: یک مطالعه پدیده شناسی Hermenutic که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: تجربیات زیسته پرستاران از مراقبت از بیمار کمایی: یک مطالعه پدیده شناسی Hermenutic
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه زیسته پرستاران
مقاله کما
مقاله مراقبت
مقاله پدیده شناسی Hermeneutic

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوکتی احمدآباد مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی‌ پرخیده‌
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهری هومان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کیفیت مراقبت از بیمار کمایی معتبرترین معیار ارزشیابی مراقبت بالینی است، چرا که بسیار طولانی مدت و طاقت فرساست. این اهم در انتقال این تجربه از پرستاران باتجربه به پرستاران مبتدی حاصل می شود. هدف و محور اصلی این تحقیق، آشکار کردن معنی و مفهوم این تجربه مراقبت در نزد پرستاران بیماران کمایی است.
روش: در این مطالعه از روش پدیده شناسی Hermeneutic با تاکید بر روش van Manen استفاده شد. اطلاعات از طریق ۸ مصاحبه نیمه ساختاریافته با پرستاران جمع آوری گردید. داده های به دست آمده جهت تبیین مفهوم مراقبت از بیمار کمایی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۵ نفر از شرکت کنندگان مرد و مابقی زن بودند و بین ۶ تا ۲۳ سال سابقه کار در بخش های مراقبت ویژه داشتند. ۱۵ زیر درون مایه از داده ها استخراج شد و در ۴ درون مایه اصلی دسته بندی شد. بر اساس این درون مایه ها و زیر درون مایه ها مفهوم مراقبت از بیماران کمایی تبیین گردید.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه پرستاران را در شناخت بیشتر مفهوم مراقبت از بیمار کمایی، درک بهتر مسایل پیش روی پرستاران، بررسی بهتر نیازهای این بیماران، برقراری ارتباطی مناسب تر با این بیماران و در نهایت ارتقای عملکرد پرستاری کمک شایانی می کند.