مقاله تجربیات دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه از سوء رفتارهای پژوهشی در زمینه انتشار نتایج پژوهش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۷۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تجربیات دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه از سوء رفتارهای پژوهشی در زمینه انتشار نتایج پژوهش
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء رفتارهای علمی
مقاله تجربیات
مقاله تحصیلات تکمیلی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدیان حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مبشر مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال های اخیر با افزایش تولید علم در کشورمان، احتمال وقوع سوء رفتارهای پژوهشی به صورت موضوعی چالش برانگیز مطرح می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تجربیات پژوهشگران از علل بروز و راهکارهای مقابله با این سوء رفتارهای پژوهشی می باشد.
روش: این مطالعه، یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای ارتباطی بود که نمونه گیری در آن به صورت هدفمند انجام گرفت. در این مطالعه تعداد ۱۰ مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با دانشجویان دکترا انجام گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار Open Code انجام شد.
یافته ها: سه حیطه عمده موارد ارتکاب، علل ارتکاب و راهکارهای مقابله با آن ها از داده ها استخراج گردید. سیستم ارزشیابی کمی، بی اطلاعی از قوانین، عدم وجود قوانین واضح و مشخص برای مجلات از مهم ترین علل ارتکاب بودند. همچنین برقراری سیستم ارزشیابی کیفی، افزایش آگاهی و فرهنگ سازی، برقراری سیستم شناسایی تخلفات و ایجاد قوانین واضح برای مجلات از راهکارهای پیشنهادی شرکت کنندگان جهت مقابله با سوء رفتارهای پژوهشی بود.
نتیجه گیری: سوء رفتارهای پژوهشی به یکی از دغدغه های محققین در ایران تبدیل شده و برای پیشگیری کردن از وقوع آن باید اقدامات لازم انجام شود.