مقاله تجربه پرستاران در خصوص چالش های روابط حرفه ای پزشک و پرستار درسال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تجربه پرستاران در خصوص چالش های روابط حرفه ای پزشک و پرستار درسال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله پرستار
مقاله پزشک
مقاله ارتباط
مقاله مراقبت از بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجعفری سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کشمیری مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چگونگی ارتباط حرفه ای و شغلی پزشک با پرستار بازده درمانی را تحت تاثیر جدی قرار می دهد. از آنجا که فرآیند درمان سخت تحت تاثیر نوع تعاملات و ارتباطات بالینی است و در این راه چالش های متفاوتی وجود دارد، این مطالعه به منظور بررسی تجربه پرستاران در خصوص چالش های موجود در روابط حرفه ای بین پزشک و پرستار انجام شد.
مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. داده ها با استفاده از ۱۲ سوال بازپاسخ از ۱۶ نفر از کارشناسان پرستاری جمع آوری شد. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند، جهت دستیابی به تجربه غنی از موضوع مورد تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی و با استفاده از روش کلایزی (Colaizzi) تحلیل شد.
یافته ها: مهم ترین مشکل در تجربه پرستاران، مورد احترام قرار نگرفتن آنها از جانب پزشک ها بود (۴۰%). مهم ترین علل ناهماهنگی، عدم شناخت پزشک ها از پرستارها(۲۰%) و راندهای بالینی بدون حضور پرستاران (۲۰%) بودند. در خصوص عوامل موثر در بهبود این رابطه، ۳۳٫۳% احترام به پرستارها، و ۷۳٫۳% انجام درمان بصورت کار گروهی را مطرح نمودند. مضامین پدیدارشده در این مطالعه شامل مشکلات پرستاران در رابطه حرفه ای با پزشکان، ناهماهنگی پزشکان و پرستاران، اجرای دستورات توسط پرستاران، صفات شاخص پزشک بر اساس نظرات پرستاران، معیارهای یک پرستار ایده آل بر اساس نظرات پرستاران، اثرات حضور پرستار در راندهای آموزشی-درمانی از نظر پرستاران، تصویری ذهنی پرستاران از پزشک، عکس العمل پرستار در مواقع تذکر دادن مطلبی از سوی پزشک و نظر پرستاران درباره ارتقا کیفیت رابطه حرفه ای پزشکان و پرستاران بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به ضرورت احترام اعضای تیم درمان در فرآیندها و پروسه های درمانی، نیاز به آموزش اخلاق و مهارت های ارتباطی به صورت آموزش هم زمان گروه های پزشکی و پرستاری احساس می شود. نظارت و کنترل بر روند ارتباطات حرفه ای و شغلی در مراکز درمانی و بیمارستان ها می تواند با مراقبت از انجام آیین نامه ها و قوانین مرتبط وضعیت حرفه ای و شغلی را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. انجام مطالعات در سایر مراکز درمانی توصیه می گردد.