سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن موسوی خونساری – دکترای تاسیسات آبی , مهندسین مشاور تماوان
محمدحسین مهانفر – کارشناس ارشد عمران , شرکت آب منطقه ای زنجان

چکیده:

کمبود منابع آب در کشور ایران بواسطه اقلیم خشک و نیمه خشک همواره محدودیت هایی را برای بخش کشاورزی وشرب ایجاد نموده بطوریکه بهره برداران با روش های متفاوت سعی می نمایند تا با افزایش بهره وری به منافع بیشتری در این بخش رسیده و لذا قادر گردند تا هزینه های تحمیل شده را جبران نمایند . عدم تکمیل شبکه های آبیاری مدرن در کشور , دست اندر کاران برنامه ریزی منابع آب را به اجرای روش های صنعتی جهت تسریع در این خصوص ملزم نموده که در این میان بر استفاده از لوله هایGRPبه شدت تاکید شده است. طبق آمار موجود با توجه به اینکه ۲ میلیون هکتار از شبکه های آبیاری و زهکشی سنتی موجود جهت تبدیل به شبکه مدرن در حال مطالعه و ۵ میلیون هکتار دیگرباقیمانده است لذا باید به گونه ای برنامه ریزی شود که اولا در کوتاهترین مدت نسبت به اجرای این شبکه ها اقدام نمود و ثانیا روشی اتخاذ گردد تا مصالح مورد نیاز اجرای شبکه به سرعت و با استفاده از روش های صنعتی تولید و در اختیار پیمانکاران قرار گیردلولهGRPدر کاهش هزینه , کوتاهی زمان اجرا , توزیع مناسب آب , دریافت آب بها و کاهش تبخیر موثر بوده که با انتخاب نوع مناسب آن و اتخاذ روش تولید می توان به این اهداف رسید سد تنظیمی پاوروددر شهرستان طارم علیا از استان زنجان واقع شده و مقرر گردیده که با ۱۸۱ کیلومتر لوله GRPبعنوان شبکه اصلی آبیاری در سطح ۱۸۵۰۰ هکتار اراضی پایین دست را تحت پوشش خود قرار دهد. اجرای این طرح ازسال ۱۳۸۹ شروع گردیده و بایستی در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری برسد