سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

از دیرباز بهبود وضعیت رفاهی مردم در هر کشوری از جمله اهداف استراتژیک دولتها بوده است. توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش بسیار بارزی در این خصوص ایفا نموده و با فراهم آوردن بسترهای لازم جهت رشد و توسعه روزافزون، اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. ایجاد و توسعه سرویسهای مالی با بهره‌گیری از بسترهای پستی و مخابراتی نیز در همین راستا صورت گرفته و قدمتی ۲۰۰ ساله در سطح جهان دارد. پست بانک ایران نیز با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با هدف پوشش نقاط کور بانکی خصوصاً در عرصه اقتصاد روستایی ایجاد گردیده و با بهره‌گیری از ظرفیتها و امکانات عظیم موجود در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و همچنین بهره‌گیری از پتانسیلهای داخلی خصوصاً نیروی انسانی جوان خود، پس از اخذ مجوزهای لازم توانست رؤیای حضور عملیاتی شبکه بانکی در سطح ۱۰۰۰۰ دفتر ICT روستایی و ۲۵۰۰ دفتر خدمات ارتباطی شهری (در مناطق غیر برخوردار) را بدون هیچگونه هزینه اضافه‌ای بر دوش دولت، جامه عمل بپوشاند. عملکرد پست بانک ایران در دو سال اخیر و ارائه خدمات بانکی به بیش از ۲۰ میلیون نفر از هموطنان روستایی و هدایت حدود بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال از منابع موجود در این بخش به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی در مدت زمان بسیار کوتاه، توجه کارشناسان داخل و خارجی را به خود معطوف نموده است. ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۸۵۰۰ نفر و دهها هزار فرصت شغلی غیرمستقیم تنها بخشی از ثمرات شیرین آن‌ می‌باشد.