مقاله تجربه معنوی بیماران در هنگام بروز حمله قلبی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: تجربه معنوی بیماران در هنگام بروز حمله قلبی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه معنوی
مقاله معنویت
مقاله حمله قلبی
مقاله مراقبت همه جانبه
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومن نسب مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: معطری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آنجا که مطالعات بسیار اندکی در خصوص تجربه معنوی بیماران سکته قلبی با توجه به زمینه فرهنگی انجام شده است، مطالعه حاضر با هدف توضیح تجربه معنوی بیماران در هنگام بروز حمله قلبی انجام گردید.
روش: در این مطالعه کیفی نه بیمار (۴ زن و ۵ مرد) با تشخیص سکته قلبی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. همچنین یک گروه متمرکز با شرکت هفت پرستار برگزار شد. متن کلیه مصاحبه ها بر روی نوار ضبط و کلمه به کلمه نسخه برداری گردید. جهت تحلیل داده ها از تحلیل درون مایه ای استفاده شد.
یافته ها: تجربه معنوی بیماران در هنگام بروز حمله قلبی در قالب چهار درون مایه اصلی شامل «توکل به خدا»، «دست و پنچه نرم کردن با قلب»، «خانواده: هم آرامش بخش و هم تنش زا» و «جستجوی کمک» و یازده درون مایه فرعی طبقه بندی شده است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حمله قلبی باعث برجسته تر شدن بعد معنوی در مشارکت کنندگان شده است و معنویت در عبور از این رویداد پر استرس و خطرناک نقش بارزی ایفا می نماید. بنابراین پرستاران به منظور ارائه مراقبت همه جانبه باید به نیازها و تمایلات معنوی بیماران خود توجه نمایند.