سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید شهرجردی –
بابک کاشانی زاده –
علی شاهمیری –

چکیده:

اگر توسعه بعنوان بهره برداری و استفاده از کلیه منابع طبیعی، مالی و انسانی برای یک کشور یا جامعه تعریف شود که در آن حفظ حقوق نسل های آینده تضمین شده است ، بخشانرژی جایگاه مهمی را بخود اختصاص میدهد. انرژی ازمهمترین عوامل توسعه پایدار است . بنابراین اعمال مدیریت انرژی در صورتی مفید خواهد بود که ضمن دستیابی به هدفهای مربوطه، نه تنها مانعی بر سر راه توسعه نباشد بلکه با افزایش بهره وری به حمایت از توسعه عمل کند. مدیریتانرژی در سایپادیزل در سطح سخت افزاری و نرم افزاری سلسله فعالیتهائی را طرح و برنامه ریزی نموده که پیامد آن افزایش بهره وری بوده است. در این مقاله سعی برآن است تا با اشاره به مجموعه فعالیت های انجام شده در این شرکت و ارائه نتایج حاصل از آن بستری برای هدف گذاری در صنایع مشابه فراهم شود