سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک خیاط رستمی – شرکت آب منطقه ای اردبیل مدیر دفتر بهبود مدیریت
رضا غفاری – شرکت آب منطقه ای اردبیل معاون حفاظت و بهره برداری
فرهاد شعاع حسینی – رئیس کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

محیط غیر رقابتی بخش دولتی و اهمیت اندک معیارهای رقابتی نظیر سوداوری دراین نوع از سازمانها اندازه گیری عملکرد سازمان بوسیله مدلها و ابزارهای رایج مدیریت عملکرد را مبهم و دشوار می سازد علاوه بر این ناهمسانی سطح بلوغ سازمانی در بین واحدهایمختلف یک سازمان و سوابق تحصیلی غیر مدیریتی مدیران به ویژه در سازمان های تخصصی بخش دولتی عواملدیگری هستند که می توانند ابزارهای ارزیابی عملکرد را به چیزهایی مزاحم و وقت گیر برای پرسنل تبدیل نمایند. این مقاله مستندسازی یک تجربه در زمینه طراحی یک سیستم بومی ارزیابی عملکرد با رویکرد اندازه گیری اهداف کلان و عملیاتی مدیریت منابع آب است مشارکت مدیران کلیه واحدهای سازمانی ارزیابی شونده در طراحی سیستم یک گام مثبت در بهبود فرهنگ سازمانی و تغییر نگرش نسبت به ابزارهای اندازه گیری عملکرد دانسته شده است به نحوی که زمینه را برای استقرار سیستمهای پیچیده و جامع تر ارزیابی نظیر کارت امتیازی متوازن مهیا می نماید.