سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود خلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورتهران شهریار
مصطفی صفدری رنجبر – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
امیرحسین صبورطینت – کارشناس دفتر شرکت ایران ترانسفو

چکیده:

هدف این مقاله آن است که به بررسی تجربه شرکت ایران ترانسفو به عنوان یکی از شرکت های پیشرو درتولید ترانسفورماتور درایران و خاورمیانه درطراحی و پیاده سازی نظام مدیریت استراتژیک برمبنای متدولوژی کارت امتیازی متوازن بپردازد ازمهمترین مزایای پیاده سازی نظام کارت امتیازی متوازن دراین شرکت می توان به شکستن استراتژی ها به برنامه ها و اقدامات قابل کنترل و پیگیری اگاهی عمومی افرادسازمان ازچشم انداز و استراتژی های سازمان ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد و موفقیت چشمگیر شرکت درتحقق اهداف موردنظر اشاره کرد چالشهای پیشروی شرکت نیز شامل غلبه برمقاومت ها و همسوسازی افراد برای همکاری دراجرای هرچه بهتر استراتژی ها و نیاز به یک بستر نرم افزاری مناسب برای سنجش و پایش شاخصهای کلیدی عملکرد و گزارش گیری ازوضعیت شرکت بوده است.