مقاله تجربه دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه آلستون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی) از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تجربه دینی و ادراک خدا: نگاهی انتقادی به نظریه آلستون
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه دینی
مقاله ادراک
مقاله باورهای جلوه بنیاد
مقاله توجیه معرفتی
مقاله واقع گرایی
مقاله آلستون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویلیام آلستون در کتاب ماندگار ادراک خدا، در مقام عرضه نظریه ای در باب معرفت شناسی باور دینی، کوشیده است از این رأی دفاع کند که می توان برخی باورهای دینی را به جهت ابتنایشان بر برخی تجربه های دینی معقول و موجه دانست. طبق این نظریه، آن قسم از تجربه های دینی که ویژگی های پدیدارشناسانه ادراک را از خود بروز می دهند صلاحیت آن را دارند که نقش مبنای باور را ایفا کنند. این مقاله ضمن گزارش و تحلیل مهم ترین نقدهای این قول و هم چنین بررسی پاسخ های آلستون به این نقدها، به ارزیابی مستدل این مباحثه پرداخته و در پایان با افزودن ملاحظات انتقادی جدید نتیجه گرفته است که آلستون دلایل محکمی برای موجه کردن مدعای خویش اقامه نکرده است.