سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فضلی حاجی اف – مرکز علوم اکرواکولوژی وزارت کشاورزی جمهوری اذربایجان

چکیده:

ارزیون فرسایش کلمه لاتین بوده Ereo-ero عبارت از پروسه تخریبروابط متقابل عوامل تشکیل خاک می باشد فرسایش در حقیقت یک پروسه دائمی ژئولوژیکی است که در تمام نقاط کره زمین فعالیت می کند فرسایش در تکامل رشد و ساختمان سطح زمین اهمیت استثنایی دارد با درنظر گرفتن اینکه این پروسه بتدریج انجام می گیرد لذا باعث تخریب بنیادی خاک و پوشش گیاهی نمی گردد این پروسه فرسایش نرمال و یا فرسایش ژئولوژیکی نامیده میشود. درن تیجه فعالیت تولیدی و زیستی انسانها پوشش طبیعی گیاهی تخریب می گردد استفاده غیرعلمی ا زخاک بخصوص در شیبها شخم در امتداد شیب انجام خدمات اگروتکنیکیدر امتداد شیب ابیاری غیراصولی و غیره باعث تخریب سطح خاک گردیده در نتیجه فرسایش بوجود می اید این وضع باعث تسریع ژئولوژیکی و یا فرسایش نرمال می گردد در شیبها براثر بارش بارانها بخصوص بارانهای فرین ذوب برفها باعث تخریب قشرهای بالای خاک گردیده رواناب تشکیل میدهد و درن تیجه پروسه فرسایش فورمه می شود و خاک حاصلخیزی خود را از دست میدهد پوشش نرمال گیاهی تخریب می گردد.