مقاله تجربه توهم در مصرف کنندگان مواد مخدر: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: تجربه توهم در مصرف کنندگان مواد مخدر: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیشه
مقاله توهم
مقاله مراکز گذری
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی علویجه فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توهم یکی از اثرات مصرف ماده مخدر شیشه است، این مطالعه با هدف تبیین تجربه توهم ناشی از مصرف مواد مخدر در معتادان شهر اهواز صورت گرفت. این مقاله بخشی از یک مطالعه کیفی بود که با روش تحلیل محتوا انجام شد.
داده ها به صورت هدفمند و با روش های مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و مشاهده در مراکز گذری شهر اهواز جمع آوری گردید. از تمامی شرکت کنندگان، رضایت نامه آگاهانه اخذ شد. بعد از انجام اولین مصاحبه، تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تحلیل مقایسه ای مستمر انجام و به این منظور، ابتدا متن مصاحبه چندین بار مطالعه، تحلیل و با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد. بعد از ورود هر مصاحبه جدید، مراحل کدگذاری تکرار شد تا اشباع اطلاعاتی حاصل و توصیفی از تجارب معتادان به دست آمد. از مجموع ۳۸ مصاحبه انجام شده، ۳۵ مورد کراک و شیشه، یک نفر معتاد به کراک، شیشه و حشیش و دو نفر هم فقط به شیشه اعتیاد داشتند. تجارب شرکت کنندگان از توهم در قالب ۶ دسته توهم شامل «توهم بینایی، شنیداری، اختلالات شناختی، افزایش تلقین پذیری، احساس خطر بدبینی و سوء قصد و تمرکز بر چیزی یا بر بدن خود دسته بندی» شدند.
با توجه به اثرات مخرب مصرف شیشه بر سلامت فرد و جامعه و با توجه به این که امروزه شیشه در سطح گسترده ای تولید و به بازار عرضه می شود، به نظر می رسد ارائه آموزش های گسترده با حمایت رسانه های جمعی در مورد ماده مخدر شیشه برای تمام اقشار جامعه، مخصوصا نوجوانان و جوانان در کنترل اعتیاد به شیشه موثر باشد.