سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین رسالتی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ساحل رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله مسائل موجود درباره مواد اولیه و روشهای خمیرسازی درخط تولید خمیر رنگبری شده از ترکیب کاه گندم Triticum drum) 65% و نی ۳۵% را توضیح میدهد استفاده از مخلوط مواد اولیه خام باعث ایجاد مشکلاتی مانند خمیرسازی ناهمگن درجه روانی کم مشکلات زهکشی و شکستگی ورقه های تر در طول عملیات کاغذ سازی میگردد بهعلاوه سیلیس موجود در مواد اولیه مشکلات زیادی در طول فرایند بازیابی ایجاد می کند برای غلبه براین مشکل ابتدا خمیرسازی از کاه گندم و نی باید بصورت جداگانه انجام بگیرد درمورد ویژگیهای خمیر سازی سولفات کاه گندم اطلاعات و پارامترهای بهینه ای یافته شده است مانند وزن قلیای فعال ۱۴% سولفیدیته ۲۰% دمای نهایی ۱۶۰ درجه سانتی گراد زمان نهایی به حداکثر دمای نهایی ۵۵ دقیقه مدت زمان توقف دردمای نهایی ۴۰ دقیقه و نسبت لیکور ۴:۱ این تحقیق نشان داد که با توجه به پارامترهای بالا ظرفیت خط تولید می تواند افزایش پیدا کند و درجه روانی و خمیر بهبود یابد.