مقاله تجربه بیماران از قطع اندام تحتانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تجربه بیماران از قطع اندام تحتانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه
مقاله قطع اندام
مقاله اندام تحتانی
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری روش نادره
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعیدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: درویش پورکاخکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصویر بدنی، پنداشتی پویاست که می تواند تحت تاثیر تجربیات، وضعیت فیزیو لوژیک و عوامل هیجانی فرد قرار گیرد. این مطالعه با هدف تبیین تجربه افراد مبتلا به قطع اندام مراجعه کننده به مرکز توانبخشی هلال احمر تهران انجام گردید.
روش: این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شد. ۱۶ فرد مبتلا به قطع اندام تحتانی (زیر زانو) مراجعه کننده به مرکز توانبخشی هلال احمر تهران که حداقل ۶ ماه از زمان قطع عضو آن ها گذشته بود، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا انجام گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از بررسی، ۵ درون مایه شامل درک تهدید فقدان عضو، تغییر در زندگی، اختلال در بهزیستی، نیاز به درک شدن، پذیرش فقدان عضو و پروتز را نشان داد.
نتیجه گیری: افراد شرکت کننده نیاز به کسب اطلاعات صحیح و حمایت روانی قبل از قطع عضو داشتند. حمایتی را که افراد از کادر درمان دریافت نموده بودند، به اندازه آن چه که انتظار داشتند، نبود که این موضوع بر نگرانی های آن ها افزوده بود، بنابراین، نقش افراد تیم درمان و توانبخشی در آموزش و حمایت آنان به خصوص حمایت روانی ضروری می باشد.