مقاله تجربه اولین قاعدگی (Menarche) در دختران دانش آموز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تجربه اولین قاعدگی (Menarche) در دختران دانش آموز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منارک
مقاله تجربه
مقاله دختران دانش آموز
مقاله تحلیل محتوای کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان احمدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کهن مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن مقدمه: اولین قاعدگی یا منارک (Menarche) رخداد مهمی در زندگی فرد محسوب م یشود و اگر چه فرایندی طبیعی است، اما گاهی اوقات همراه با تغییرات و ناراحتی های جسمی و چالش های بهداشتی همراه می باشد که در نهایت می تواند موجب اثرات مخرب روحی، جسمی و حتی اجتماعی شود. بنابراین این پژوهش با هدف، تبیین تجربه دختران دانش آموز از اولین قاعدگی انجام شد.
روش: مطالعه کیفی حاضر بر روی ۱۷ دانش آموز دختر دبیرستانی به صورت هدفمند صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش گروه متمرکز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی به روش Graneheim and Lundman انجام گردید.
یافته ها: یافته های این بررسی ۵ درون مایه اصلی شامل آمادگی ناکافی، وجود احساسات متناقض، وجود مشکلات متعدد، حمایت و ایجاد واقعه مهم و شخصی را ارایه می دهد.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی می تواند سرفصل هایی را برای آموزش به دختران و در درجه بعد مادران و مربیان در جهت شناخت بهتر تجربیات، خواسته ها و نگرانی های دختران دانش آموز فراهم آورد.