مقاله تجربه انتظار در اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی: مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تجربه انتظار در اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی: مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظار
مقاله جراحی
مقاله خانواده بیمار
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی تابنده
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نیری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رویکرد خانواده محور بخش مهم مراقبت از بیماران در انتظار جراحی و خانواده آنان می باشد. مراقبت پرستاری زمانی موثر است که علاوه بر بیمار، خانواده او نیز کانون توجه قرار گیرد. شناخت تجربیات خانواده بیماران می تواند پرستاران را در ارایه مراقبت بهتر یاری نماید؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف توصیف تجربه انتظار در اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی انجام شد.
روش: مشارکت کنندگان این مطالعه کیفی، ۱۷ نفر از اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و نظری تا رسیدن داده ها به اشباع کامل انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. از نرم افزارهای Word و Onenote برای ثبت مصاحبه ها و کدهای استخراج شده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ظهور درون مایه «انتظاری پرتنش» گردید که مشتمل بر چهار طبقه «دغدغه های ذهنی و فکری، ترس و نگرانی، واکنش های روحی – روانی و واکنش های روان تنی» بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به کارکنان مراقبت سلامتی به ویژه پرستاران کمک می کند تا درک بهتری نسبت به احساسات اعضای خانواده و دغدغه های آنان پیدا نمایند و به دنبال آن، در جهت کاهش این دغدغه ها برنامه ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورند.