مقاله تجربه اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی از مفهوم حمایت در زمان انتظار: آنالیز محتوای کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۶۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تجربه اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی از مفهوم حمایت در زمان انتظار: آنالیز محتوای کیفی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظار
مقاله جراحی
مقاله خانواده
مقاله پرستاری
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی تابنده
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نیری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمانی که شخصی تحت عمل جراحی است، خانواده و دوستان او ساعت ها را نگران و آشفته سپری می کنند. درک تجربیات اعضای خانواده توسط پرستاران، می تواند آن ها را در ارائه بهتر مراقبت خانواده محور که یکی از اهداف اصلی مراقبت کل نگر است یاری نماید، لذا این مطالعه با هدف توصیف تجربه اعضای خانواده از مفهوم حمایت در زمان انتظار برای جراحی عضو خانواده انجام شد. در این مطالعه کیفی، ۱۷ عضو خانواده، در حالی که منتظر عمل جراحی بیمار خود بودند به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. تحقیق در بیمارستان علی بن ابیطالب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود و داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ظهور چهار طبقه «مصادیق حمایت»، «ضرورت حمایت»، «مجاورت فیزیکی» و «تعامل» گردید. یافته های این مطالعه، ارائه دهنده یافته های جدیدی در زمینه تجربه اعضای خانواده از حمایت در این موقعیت بود که می تواند به کارکنان نظام سلامت به ویژه پرستاران کمک نماید تا درک بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده و منجر به تسهیل این فرآیند شوند.