اصلاح، ویرایش و تصحیح

بعد از اینکه پیش نویسی اصلی خود را کامل کردید شما با سه وظیفه مهم روبهرو می نشوید.

  • اصلاح، یعنی: تغییر دادن و تصحیح کل متن،
  • ویرایش یعنی: اماده سازی پیش نویس برای اخرین نوشته با چک کردن سبک، کلمات انتخابی و دستور زبان کاربردی
  • تصحیح کردن یعنی: بررسی آخرین دست نوشته ها برای مشخص کردن اخرین خطاها.

اصلاح و تجدید نظر در پیش نویس های گوناگون

تجدید نظر می تواند یک مقاله قابل قبول را به یک مقاله عالی تبدیل کند و یک مقاله عالی را به یک مقاله خارق العاده تغییر دهد. تجدید نظر به این معناست که افکار بی معنی و نامربوط را از متن خارج کرده، جملات را به جاهای جدید منتقل کنیم و پاراگراف ها در جاهای دیگر بگذاریم.

جملاتی را که هیچ کمکی به پویایی مقاله نمی کنند حذف کنید. هر قدر هم این کار ناراحت کننده باشد. جملات را از مقدمه به خاتمه تغییر مکان دهید. کارت یادداشت های نامربوط را کنار بگذارید. بالاتر از همه اینها، به هیچ یک از چیزهایی که نوشته اید احساس تعلق نداشته باشید. مقاله را مرور کنید تا بدانید آیا هر پاراگراف پیشرفت منطقی ایده اصلی را داشته است. بعضی از قسمت ها ممکن است نیاز داشته باشند تا پیشرفت بیشتر و یا شواهد زیادتری از منابع اصلی و فرعی داشته باشند. یک یا دو پاراگراف ممکن است بیش از حد بر روی منابع تکیه کرده باشند. بعضی از پاراگراف های کوتاه می توانند با یکدیگر ترکیب شوند و شاید لازم باشد پاراگراف های مشکل و بزرگ که مطالب زیادی را در آنها جای داده اید، تقسیم شوند.

برای ایجاد وحدت و انسجام، از خودتان سوال کنید « آیا این مقاله قضیه اصلی را پاراگراف به پاراگراف حفظ می کند؟» برای مثال «کیم ولز» پیوسته به بررسی تاثیرات تلویزیون بر پیشرفت زبان کودکان می پردازد. او به سمت اثرهای دیگر مثل خشونت وتجارت زدگی کشیده نمی شود.

احتیاجات خوانندگان را در نظر بگیرید اما از دست کم ذکاوتشان بپرهیزید. مثلاً از آوردن نکات بسیار ساده مثل: «این واضح است که تلویزیون تاثیرات مهمی بر روی بچه ها دارد.» بپرهیزید. اگر واضح است چرا می گوئید؟ به جای آن دیدگاه اصلی خودتان را :ارائه دهید. مثل:

تلویزیون نباید یک زندگی خیالی باشد و از نمایش زندگی واقعی دور باشد بلکه باید محیطی را شبیه سازی کند که در آن فعالیت های زندگی عملی باشد. به این منظور برای پی بردن به وجود چند مورد، باید مقدمه را دوباره بررسی کنیم: فرضیه، مسیر واضح طرح و پیشبرد کار، فعالیت ها (هم چنین بخش، ۶ و ببینید). خواننده را به بررسی مشکل بکشانید. مثلا مطرح کردن این نکته که: زمان بسیار زیادی که بچه ها به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند، «کیم ولز» را متمایل ساخت تا درباره تاثیر تلویزیون پژوهشی کنید. چارچوب مقاله تان را از نظر توالی و وضوح میان گفته های اصلی بررسی کنید. بررسی کنید ببینید برای حمایت از ایده هایتان شواهد کافی و مناسبی دارید. بررسی کنید ببینید آیا ارتباط مطالب از یک کادر به کادر دیگر مناسب است. برای مثال «کیم ولز» در مقاله تحقیقاتی خود، به بررسی دیدگاه های مثبت و منفی در مورد اثرهای تلویزیون بر کودکان و زبان آنها می پردازند. در پایان کار نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهید.

  • نتیجه از شواهد استنتاج شده است.
  • پیشبرد منطقی در چارچوب متن وجود داشته است.
  • موقعیت و دیدگاه شما در قبال این مسأله تعیین شده است. مثلا «کیم و لز» نتیجه را بر روی این شواهد بنا کرده است که در دوره های آموزشی کلاس های درس سنتی باید با دوره های آموزشی بر اساس استفاده از تلویزیون پیش از مدرسه هماهنگی پیدا کنند. زمانی که قانع شدید که مقاله شما نکته به نکته مسیر تاثیرگذار خود را طی کرده است و نیازهای خوانندگان شما را برآورده ساخته، پس می توانید شروع به ویرایش کنید.

ویرایش قبل از تایپ آخرین دست نوشته

بعد از تجدید نظر، کلی مقاله را دوباره مرور کنید تا ببینید کلماتی را که انتخاب کرده – اید مناسب بوده و تاثیر لازم را دارند یا نه. زبان مقاله تحقیقی باید نسبتاً رسمی باشد، پس در استفاده از اصطلاحات عامیانه و هجو احتیاط کنید. جملات را مطالعه کنید و عبارات و بندهایی که در ایده های اصلی شما نقشی ندارند. و یا مطالبی را که صرفا همان مطالب منبع را بیان می کنند، حذف کنید. به افعالی که به کار بردید توجه کنید. مشتقات فعلی بودن را به افعال معلوم قوی تری، تغییر دهید. اگر ممکن است ساختارهای مجهول را به معلوم تبدیل کنید و تطبیق دهید ببینید آیا تفسیرها و نقل قول ها در متن از روانی لازم برخودارند. شکل کارتان را مخصوصا در رعایت حاشیه ها، سرفصل ها و شماره صفحه ها بررسی کنید. به ویرایش یک دانش آموز در مثال زیر توجه کنید: یک منتقد می گوید در بعضی موارد تلویزیون «غذای آشغالی » است (ببینید فرانسکی ۷۱۷) که مشاهده بیش از حد آن ما را از انجام کارهای دیگر باز می دارد. با این حال تلویزیون می تواند برنامه های فرهنگی و (ببینید مخصوصا”پل وینیز به حل در پسمن ۴۱)، بعضی از بهترین رمان های را به ما ارائه دهد. تلویزیون برطبق شواهد و مدارک باعث بهبود و گسترش دایره لغات کودکان می شود، همچنین باعث تشویق به درس خواندن و بالا بردن انگیزه تکالیف می شود. تلویزیون و مدرسه نباید متضاد هم باشد. بلکه باید تکمیل کننده کار مدرسه باشد. دوره تحصیلاتی کلاس های درسی قدیمی، باید هماهنگ با دوره آموزشی کلاس های تلویزیونی قبل از مدرسه باشند.همان طور که در بالا نشان داده شد، نویسنده آگاهانه به ویرایش پاراگراف پرداخته است.

شما نیز می توانید با حذف مطالب غیر ضروری و استفاده از گفته ها و شواهدی که به موضوع مربوط می باشند، تنظیم مطالب برای نوشتن با لحن معلوم و واضح نوشتن دوباره ی مطالب، به ویرایش آن بپردازید. بخش های قبلی این مقاله را مرور کنید و اگر لازم بود آن را از نظر انسجام و یکپارچگی مطالب و چارچوب نوشتاری بررسی کنید.