سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت مویدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن فرشاد – استادیار دانشگاه بیرجند
حمید فلقی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از راه های کاهش تلفات درشبکه های توزیع استفاده ازتجدید آرایش فیدرهای فشار متوسط به ازای سطوح بارمختلف است از آنجایی که تعدادآرایشهای ممکن یک شبکه توزیع بسیارزیاد است و امکان بررسی تمام آرایش ها مخصوصا درشبکه های مقیاس بزرگ برای یافتن آرایش بهینه به راحتی میسرنیست لذا دراین مقاله یک الگوریتم جدید مبتنی برنظریه گراف برای تجدید آرایش شبکه های توزیع ارایه شدهاست با توجه به ماهیت عملیات تجدید آرایش مهمترین فاکتور درشبکه های توزیع رسیدن به ارایش بهینه مطلق درکوتاه ترین زمان ممکن است درالگوریتم پیشنهادی ابتدا همه کلیدهای بسته فرض می شوند و سیستم توزیع بصورت یک ابرگراف مدل میشود و وزنهایی به هریک از شاخه های این گراف نسبت داده میشود درتجدید آرایش مبتنی برنظریه گراف هدف یافتن یک درخت بهینه مطلق است که درروش ارایه شده این امر با استفاده از الگوریتم کروسکال و مفهوم اغتشاش انجام شده است.