سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجف الهیاری فرد – عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

امروزه زیست فناوری(بیوتکنولوژی) به واسطه اهمیت و گستره وسیع کاربر دهای خود در کانون توجه کشورهای جهان قرار دارد و تعداد پژوهشها و پتنتها، سرمایه گذاریهای بعمل آمده و تعداد شرکتهای فعال جهانی موید این امر است . در کشور ما نیز زیست فناوری با عنایت ویژه مسئولان به عنوان فناوری راهبردی کشور مطرح شده است . یکی از زمینه های مهم کاربرد زیست فناوری، بکارگیری آن در افزایش کمیت و کیفیت مواد غذایی است . همچنین از سوی دیگر با توجه به آگاهی و تمایل روز افزون مصرف کنندگان به خرید محصولات سالم تر و مفیدتر، استفاده از محصولات با کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار شده است. محصولات پروبیوتیک را می توان در زمره محصولات مغذی و باکیفیت مبتنی بر زیست فناوری طبقه بندی نمود . تشخیص نیاز بازار مصرف، ایده پردازی خلاقانه، انجام تحقیقات و مطالعات برای توسعه ک تنولوژی و در نهایت تجاری سازی با استفاده از روشهای مختلف و نوین از مراحل اجتناب ناپذیری است که محصولات پروبیوتیک از ماهیت علمی خود تا دست مشتریان باید طی کنند . در این مقاله مدلهای راهیابی نوآوری فناورانه به بازار، نیاز سنجی و ایده پردازی، تبدیل دانش به ثروت، تاثیر فضای مجازی و استفاده اززیست فن بازار در تجاری سازی محصولات پروبیوتیک مورد بحث قرار گرفته است.