سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرزاد ارشدی –

چکیده:

پیشرفت کشورها درزمینه علم و تکنولوژی وابسته به پیش بینی نیازهای آینده است با توجه به اینکه آینده درزیرسایه سه علم نوظهور و فراگیر بیوتکنولوژی BT نانوتکنولوژی NT و فناوری اطلاعات IT می باشد به نظر می رسد ایده هایی درآینده بازار جهانی را درخدمات خود خواهند گرفت که درارتباط با این علوم و فناوری ها باشند لذا دراین مقاله ابتدا به بررسی ایده های نوینی که قابلیت تجاری شدندرعصر حاضر را دارند پرداخته شده و سپس با بررسی روش انتخاب یک نام تجاری نحوه مدیریت صحیح تکنولوژی تبلیغات و برنامه ریزی های اصولی دربخش کشاورزی منابع طبیعی و سایر زمینه ها چگونگی تجاری سازی و به تولید انبوه رساندن ایده های نوین بحث شده است.