سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین وظیفه دوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نورالهدی پورعباس – شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
بهاره برهانی یزدی – شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

چکیده:

توریسم درمانی یکی از سودآورترین شاخه های گردشگری استکه با رشد سریع تکنولوژی اطلاع رسانی الکترونیکی و بازار الکترونیکی بازارهای جدید در زمینه ی گردشگری فراهم آورد که باعث تغییرات زیادی در دو بعد عرضه و تقاضای توریسم درمانی گردیده است استفادهاز امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و بطور اخص اینترنت و تجارت الکترونیک درزنجیره توریسم از زمان تصمیم تا رضایتمندی پس از انجام سفر نشان دهنده تاثیر این فناوری در تمام چرخه تولید و توزیع خدمات توریسم درمانی است در این مقاله ما متغیرهای استفاده از زیرساختهای الکترونیکی در امور بازاریابی و خدمات پس از درمان و همچنین استفاده از امکانات الکترونیکی دولت و رقبا با استفاده از طرح تحقیق زمینه یابی عوامل موثر برتوریسم درمانی از طریق اینترنت درمشهد به عنوان یکیاز قطبهای پذیرنده توریسم درمانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. نتایج نشان داد که امکان پرداخت مشاوره آنلاین قبل از درمان امکانات دریافت ویزای درمانی الکترونیک استفاده از وب سایتهایی بصورت تک پنجره ای (Single Window در توسعه این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.