سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین رئیسی نافچی – سازمان مدیریت صنعتی،کارشناس ارشد مدیریت صنعتیمالی از دانشگاه ارشاد
میثم مجدی – موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
علی ترک زهرانی – بانک مهر اقتصاد،کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه ارشاد دماوند واحد ت

چکیده:

در گذشته مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقشیکی از طرفین معامله شود. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای به شکلامروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک از درون دنیای پر آشوب تجارت سر برآورد. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیر ساخت های لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود. قوانین حقوقی به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک، تأثیربسیار ژرفی دارد. بکارگیری قوانین مناسب در روند رشد هر چه بیشتر این علم به خصوص در کشورهای درحال توسعه کمک می کند. این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده استو با استفاده از مطالب روز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.