سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن آقایی – مدیر کلی مهندسی و ایمنی ترافیک،معاونت حمل و نقل و ترفیک شهرداری تهرا
صفی اله عبدی – رئیس اداره مهندسی ترافیک و شبکه،اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک،معاو
محسن فلاح زواره – دانشجوی دکتری و کارشناس اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک،معاونت حمل و ن

چکیده:

باتوجه به رشد سریع شهرها عبوربزرگراه ها ازمیان کاربریهای مسکونی رو به افزایش است یکی ازموثرترین راه کارهای کاهش آلودگی صوتی ترافیک نصب دیوارصوتی است دراین مقاله به تجارب طلاحی و اجرای دیوارصوتی درمجاورت غربی جنوب بزرگراه کردستان که اخیرا توسط اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران احداث شده است اشاره شده است این تجارب از این جهت که برای نخستین بار درکشور و براساس فن آوری مصالح و نیروی انسانی کاملا بومی اجرا و ارزیابی های فنی قبل و بعد درموردآن توسط شرکت کنترل کیفیت هوا انجام شده است ارزشمند می باشد بررسی های انجام شده توسط شرکت کنترل هوا نشان داده است که احداث پروژه مطابق مشخصات فنیمورد اشاره دراین مقاله منجر به افت صدا بعدازنصب دیوار درسه ایستگاه اندازه گیری به مقادیر ۹/۱و۱۵/۷و۱۴/۹ دسیبل آ درساعات خلوتی گردیده است.