سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران امامی – مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ
امیر جعفرپور – مشاور معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری
نسرین الهی – مدیر طرح و توسعه شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ

چکیده:

منافع مهندسی ارزش در طرح های بزرگراهی آمریکا در دهه ی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده ولی بیشترین سود به هزینه ی مطالعات مربوطه به سال ۲۰۰۶ بوده که مطالعات ارزش با هزینه ی ۱۰ میلیون دلار منافعی در حدود ۳۲۵۰ میلیون دلار به همراه داشته است (نسبت سود به هزینه ی ۳۲۵ به ۱) . تکامل مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل آمریکا در مدت ۵۰ سال به وضوح نشان می دهد که پیاده سازی مهندسی ارزش نیاز به زمان، بسترسازی، منابع مالی، دیدگاه جامع نگر و تطبیق مناسب با شرایط سازمانی دارد. اکنون کشورمان در موقعیتی است که می تواند با استفاده از تجارب ارزشمندی که با صرف زمان طولانی و هزینه هنگفت به دست آمده، مسیری که کشورهای پیشرو در چند دهه پیمودند را در چند سال طی کند. در این چارچوب تجارب طرح پیاده سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری (ماورا) که به عنوان اولین طرح پیاده سازی در کشور و بزرگترین طرح پیاده سازی در خاورمیانه از سال ۱۳۸۳ آغاز گردید، می تواند راهگشای طرح آتی در دیگر وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی باشد. این طرح در سه محور آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی و در چارچوب ۵ پروژه (فرهنگ سازی، کادرسازی، بسترسازی، بهره برداری و ارزیابی) طراحی و اجرا گردید. در این مقاله تجارب موفق پروژ ه های فوق و توصیه هایی برای طرح های آتی ارائه می شود