سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش رضایی – مدیر توسعه منابع انسانی شرکت سایپا یدک
النا عسکری زاده – کارشناس و دبیر دبیرخانه پیشنهادات شرکت سایپا یدک

چکیده:

نظام پیشنهادها تکنیکی است که از طریق آن به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل و ایجادسوالات جدید و راه حل های بهینه در راستای فرهنگ تغییر بهسازی مستمر سازمان دست یافت . به عبارت دیگر نظام پیشنهادها فرمانبرداری از دانایی و به گردش انداختن اندیشه ها است و از این رهگذر سازمان امادگی ورود به دوره بلوغ و ترویج روحیه مشارکت را پیدا م یکند نظام پیشنهادها چیزی به وجود نمیاورد بلکه امکان میدهد تا کارکنان از طریق تفکر بارور گردند و سازمان به پیشرفتهای حیرت انگیز نائل اید به منظورتشویق کارکنان د ربکارگیری ذهن خلاق و بسط فرهنگ مشارکت هم راستا با استراتژی وظیفه ای توسعه مشارکت کارکنان و استراتژی کلا توانمندسازی نیروی انسانی سیستم مدیریت مشارکتی جهت دریافت ایده های بدیع و خلاق کارکنان با استقرار نظام پیشنهادات و تدوین ایین نامه پیشنهادات از سال ۸۲ جاری سازی گردیده است دبیرخانه نظام پیشنهادات شرکت سایپا یدک بکارگیری مدلهای تعالی را به عنوان ابزاری اثربخشی دانسته و در سال ۸۸ به منظور دستیابی به امکان مقایسه مناسب با سازمان های پیشرو و اشنایی بهتر با نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود اقدام به شرکت درجایزه ملی نظام پیشنهادها نموده است که باتوجه به مشارکت منابع انسانی شرکت دراین جایزه شرکت سایپا یدک درسال مذکور موفق به اخذ تندیس برنزین و کسب رتبه دوم در بین کلیه سازمانهای شرکت کننده گردید.