سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

تثبیت و جامد سازی فرآیند متداولی است که برای تصفیه نهایی مواد زاید خطرناک ، قبل از مرحله دفن انجام می شود .از این روش در تصفیه بسیاری از آلاینده های خطرناک از جمله لجن های حاوی فلزات سنگین استفاده می شود .در این تحقیق از سیمان و میکروسیلیس برای تثبیت کروم شش ظرفیتی موجود در لجن صنایع آبکاری استفاده شده است . نمونه های تثبیت شده و مقاومت فشاری مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نمونه ها براساس غلظت های مختلف کروم در لجن TCLPبا استفاده از آزمایش نشانTCLPساخته شده است .نتایج حاصله از آزمایشASTM C109/C 109M – و ۱ گرم بر لیتر و بر اساس استاندارد ۹۵ ، می دهد که غلظت کروم در محلول شستشو دهنده ، در نمونه های تثبیت شده ای که با غلظت کروم در لجن ۱۲ و ۶ گرم بر لیتر ۵ میلی گرم بر لیتر (بالاتر بوده و این نمونه ها جزو مواد زایدTLCP ساخته شده است ، از مقدار حداکثر غلظت کروم در آزمایش خطرناک محسوب می شود .در عین حال نتایج حاصل از مقدار تثبیت کروم نشان می دهد که تثبیت کروم با استفاده از سیمان کاملا موثر بوده و به طور متوسط ۸۷ کروم لجن ، در نمونه ها تثبیت شده است که این درصد با توجه به نحوه دفن این گونه لجن ها در کشورمان، قابل قبول به نظر می رسد . همچنین جایگزینی ۱۰ ٪ میکروسیلیس به جای سیمان موجب شده است که بازدهی حذف کروم در این روش برای نمونه های ۲۸ روزه ۴٪ افزایش پیدا کند که این نتیجه تاثیر مثبت استفاده از میکروسیلیس را در جهت بهبود فرآیندهای هیدراتاسیون سیمان و کیفیت تثبیت و جامد سازی نشان می دهد .در پایان نیز نتایج آزمایش مقاومت برای مواد زاید تثبیت شده، بیشتر بوده و EPA فشاری نشان می دهد مقاومت تمامی نمونه های ساخته شده، از مقاومت حداقل قابلیت دفن در محل های دفن را خواهند داشت.