سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا رضاپور – سازمان آب و برق خوزستان -معاونت بهره برداری سد ونیروگاه -مدیر امورتعمی
سیداسماعیل صفوی – سازمان آب و برق خوزستان-معاونت بهره برداری سد ونیروگاه – کارشناس مسئو

چکیده:

سد دز بر روی رودخانه دز در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک و ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان دزفول واقع است. این سد نخستین سد از رشته سدهای چند منظوره است که در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. از نظرزمین شناسی ساختگاه سد، کنگلومرای بختیاری مقاوم است. موقعیت نیروگاه دز درقسمت پایین دست بدنه سد دز درساحل سمت راست رودخانه بوده و دربالای نیروگاه و محل قرارگرفتن دک لهای فشار قوی برق، صخر های به نامPC 2 واقعشد هاست. یک شکاف سراسری بین صخرهPC2 با وزن تقریبی ۱۰۰۰۰ تن و عرض متوسط ۱۳ متر)وصخره پشت آن، احتمال سقوط آن برروی نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی با وظیفه تنظیم فرکانس برق کشور، با قدمت ۴۲ سال و ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان(سال ۱۳۸۰ ) را مطرح کرد. در ابتدا مهندسین مشاور مشانیر با استعلام ازچندین شرکت مختلف در دنیا واخذ نظرو پیشنهاد آ نها طرحصخره را ارائه کرده و پیمانکار مربوطه با تغییر در طرح، روش دیگری را جهت تثبیت صخره تهیه و به pc اولیه تثبیت صخره ۲تایید مشاور رسانید. پیمانکار نیز با ابتکار در سال ۱۳۸۰ نسبت به آغاز عملیات پایدارسازی اقدام وبا توجه به تغییر مقادیر در قرارداد سال ۱۳۸۵ عملیات اصلی تثبیت را به پایان رسانید. این مقاله در خصوص ساز وکار ریزش سنگ در ارتفاعات وخلاص های از اجرای عملیات تثبیت صخرPC 2 به عنوان تجربه اجرایی علاج بخشی که در بسیاری از سدهای بزرگ کشور محتمل بوده، ارائه م یشد.