سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مریم خرازی – دانشجو کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طب
حبیب اله یونسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
جواد عابدینی طرقبه – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

استفاده از مواد زاید مختلف همچون مواد زاید جامد آلی، لجن فاضلاب، زایدات کشاورزی و مواد زاید صنعتی، به عنوان منبع مواد آلی رو به گسترش است. اما قبل از کاربرد آن به عنوان کود در زمین های کشاورزی باید تغییراتی روی آن ها اعمال و این مواد زاید را تثبیت نمود. یکی از روش های ارزان، موثر، طبیعی و سازگار با محیط زیست، فرایند تثبیت سازی ضایعات توسط کرم های خاکی یا فناوری تولید ورمی کمپوست می باشد که در آن از همکاری مشترک کرم های خاکی و میکروارگانیسم ها برای تولید محصولی ارزشمند بنام ورمی کمپوست استفاده می شود. غذای مورد نیاز کرم های خاکی شامل ضایعات کشاورزی آماده گشت و غلظت های مختلف لجن فعال فاضلاب به آن تلقیح شد. مقادیر کربن کل آلی، جامدات آلی فرار، نیتروژن کل، نسبت کربن به نیتروژن و میزان EC در سوبسترای اولیه و ورمی کمپوست حاصل تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت لجن فعال تلقیح شده میزان TOC ، TVS و نسبت C/N کاهش یافته و میزان TKNC افزایش یافت. ورمی کمپوست حاصل، اصلاح کننده مناسبی برای بهبود خاک های کشاورزی بود.