سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل معصومی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق
مریم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

میزان پراکندگی گردوخاک دربیابان ها و ذرات معلق درجو زمین بطور مستقیم و غیرمستقیم اب و هوا را تحت تاثیر خود قرار میدهد گردوخاک مقدارتابش نورخورشید را که به سطح زمین می تابد محدود می کند همچنین ابرها و میزان رطوبت را تحت تاثیر خود قرار داده و به خشکسالی منجر می شود این رود ندرنهایت باعث بیابانی زایی بیشتر و افزایش گردوخاک درسطح زمین خواهد شد بهبود پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه همواره مورد توجه مهندسین عمران بوده است یکی از روشهای قدیمی و متداول تثبیت و بهبود بخشی پارامترهای مقاومتی خاکهای ریزدانه تثبیت با مواد سنتی آهک و سیمان و … می باشد ولی اخیرا از مواد شیمیایی و پلیمری جدید به جهت سرعت و سهولت اجرایی بالا برای این امر استفاده می گردد دراینپژوهش به بررسی اثررزینهای پلیمری پلی وینیل استات و پلی وینیل الکل برفرایند تثبیت یک نوع خاک مساله دار پرداخته می شود.