سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدابراهیم حسینی –

چکیده:

در طول تاریخ شهر سازی همواره معابر شهری از اهمیت ویژهای در شکل دهی به ساختار فیزیکی و فضایی شهربرخوردار بوده است. بطوری که شکل شهر ها را بر اساس شکل معابر آن طبقه بندی می نمایند. و روند توسعه فیزیکیشهر را نیز در تداوم این چیدمان برنامه ریزی می نمایند. بنابر اصل کلی اگر معابر شهری در تعامل با نیازهای ساکنان و کار بریهای مجاور آن طراحی و اجرا شوند و در کارکرد آسایش تمامی گروههای بهره بردار را در حد بهینه تامین نمایدنقش بسیار به سزایی را در بهبود سرزندگی و تحرک در فضای شهری خواهند داشت. و به همین دلیل در علوم شهرسازی معابر جزو عناصر اصلی در طراحی شهر به شمار می آیند. شهر سقز بدنبال تغییرات سریع رشد جمعیتی چنددهه اخیر و گسترش فیزیکی شدید آن از گذشته معابر آن همواره از لحاظ کارکردی برای پیاده و ترافیک سواره دارایضعف و نارسائیهای به جا مانده است. که متاسفانه علیرغم داشتن سابقه دو دوره تهیه طرح تفصیلی و جامع همچنان مشکلات آن مشهود و باز تولید می گردد