سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد متانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائمشهر،ایران

چکیده:

در دنیای امروز، سرمایه دانش و خردمندی تنها راه ایجاد ثروت در سازمانها و جوامع است.سرمایه های طبیعی و انسانی زمانی به ثروت تبدیل می شوند که با سرمایه دانش آمیخته و عجین شده باشند.دانش،اطلاعات،دارایی های معنوی،تخصص و صلاحیتهای حرفه ای،ابزارهای تولید ثروت اند و جوامعی که فاقد این ابزارها باشند فقیر محسوب می شوند.امروزه توانمندی در گرو دارا بودن سرمایه دانش بوده و بکارگیری مجموعه ظرفیت های ذهنی خلاق است که به طور مؤثری توسعه و پیشرفت را ممکن می سازد.امروزه سازمان ها نیز دریافته اند که هیچ سرمایه ای به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد.لذا بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهم ترین سرمایه های سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری، نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد،اهمیت یافته است.از این رو مدیریت هوشیار بر آن است تا هر چه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان،حفظ موفقیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید،این امر مستلزم آن است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش و متقابلاً مدیریت خلاقیت و نوآوری،آن را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری جهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیری،در زمره برنامه های اولویت دار خود قرار دهد.مدیریت دانش در واقع فرآیند گسترده ای است که امر شناسایی،سازماندهی،انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخل سازمان را مورد توجه قرار می دهد.