سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خسروی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مهدی خسروی –

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر برسلامت کارکنان مبحث استرس می باشد که می تواند اثرات ویران کننده ای از ناتوانی درتمرکز نگرانی افسردگی سردرد اضطراب کوفتگی تاناراحتی هایی مانند فشارخون بالا و حمله مغزی به بار آورد درنتیجه توجه ویژه به راه کارهایی برای کاهش عوامل استرس زا امری حیاتی می باشد و محققین روشهای گوناگونی را برای این مهم برشمرده اند اما تحقیق حاضر سعی در ارائه راهکارهای جدید برای کاهش این عوامل دارد و ان به کارگیری روش دورکاری است که امروزه بسیاری از سوی صاحبنظران مورد توجه قرارگرفته است درروش دورکاری با استفاده از فناوری پیشرفته ارتباطات بخشی از تقاضای سفرهای روزانه به محل کار حذف شده اند دورکاری درمنزل و یا توزیع آن به مناطق محلی و نزدیک به منزل دورکاری دردور مراکز تغییر می یابد درنتیجه تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر دورکاری برعوامل استرس زا انجام شده است که دراین تحقیق عوامل استرس زا شامل عوامل استرس زای زمانی موقعیتی رویارویی و ناشی از انتظار می باشد.