سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالمجید کهریزی – تهران دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود محمدپور –
امیر مهندس –

چکیده:

نقش مهم تکنولوژی درتصمیم گیرهای استراتژیک کس بو کارنیاز به مدیران اجرایی را که با تکنولوژی اشنایی کامل داشته و بربهره گیری اثربخش و کارا از آن درتولید محصولات ارایه خدمات و انجام فرایندها واقف باشند ایجاد کردهاست بسیاری ازشرکت ها دردصد براورده ساختن این نیاز ازطریق ایجاد پست جدیدی درساختارسازمانی خود یعنی عنوان مدیرارشد تکنولوژی برامده اند متاسفانه با وجود بیش از دو دهه ازتاسیس این پست سازمانی دراکثر شرکت های کشورهای توسعه یافته میگذرد بسیاری از شرکت های ایرانی ازاهمیت نقش مدیرارشد تکنولوژی دربهره برداری حداکثری ازقابلیت های تکنولوژیکی خود و درنتیجه خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار دربازار به ویژه درعرصه بازارهای بین المللی غافل مانده اند و انچنان که شایسته است این پست سازمانی را نشناخته اند لذا دراین مقاله سعی شده است که شمایی جامع از پست CTO جهت شناخت بهتر آن توسط مدیران ایرانی ارایه گردد.