سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسعید موسویون – معاون منابع انسانی و مشاور مدیرعامل در نظام پیشنهادها شرکت برق منطق
سیدمحمد کاظم نژاد – مشاور مدیرعامل و مجری نظام پیشنهادها شرکت برق منطقه ای مازندران
حسین اکبرپور – مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر سازمان دهی و بهبود روشها شرکت برق منطقه ای

چکیده:

مطالعه و بررسی اهداف و برنامه های استراتژیک سازمان های موفق مبین تلاش مدیران و برنامه ریزان آن سازمان ها در راستای بهبود کیفیت خدمات و دستیابی به روشهای موثر افزایش بهره وری سازمانی می باشد . برق منطقه ای مازندران نهادی خدماتی است که حسب تکلیف قانونی وظیفه قانون تامین برق مطمئن، مستمر و اقتصادی با درنظر گرفتن جنبه رضایت ذینفعان را در گستره استانهای مازندران و گلستان عهده دار می باشد با عنایت به جایگاه ویژه انرژی الکتریکی در زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و رفاهی استقرار و تداوم روشهای مدیریتی با مشارکت مدیران و کارکنان صاحبنظران و ذینفعان بخودی خود گام موثر در دستیابی به اهداف و پیاده سازی موفق برنامه های استراتژیک می باشد استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با انجام مطالعات اولیه امکان سنجی طراحی خام و تفصیلی در این شرکت نمونه ای از اراده مسئولین ارشد سازمان در راستای مشارکت کارکنان جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری می باشد.