سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نرگس سعیدیان – استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفها
هاجر میرزاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
حمید رضا عمران پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

امر به معروف و نهی گز منکر یک فریضه بزرگ الهی است و بسیار مورد تأکید قرار گرفته و انجام آن بر همه مسلمانان تکلیف شده است. امر به معروف و نهی گز منکر مشروط به زمان و مکان خاصی نیست. انسان خیرخواه باید همیشه خیر مردم و مسلمانان را بخواهد وقتی که آن‌ها در پیروی از مکتب حیات‌بخش اسلام است که از راه امر به معروف و نهی گز منکر به دست می‌آید . با توجه به این اصل مهم اجرای این فریضه بزرگ در دانشگاه توسط کارکنان (مدیران و عوامل اجرایی)، اساتید و دانشجویان از اهمیت خاصی برخوردار است. دانشجویان که یکی از گروه‌های مهم و روشن‌فکر جامعه هستند که در آینده هر یک از آن‌ها یا بسیاری ازآن‌ها در موقعیت‌ها و شرایط قرار می‌گیرند و که توجه آنان به فریضه امر به معروف و نهی گز منکر تأثیر بسزایی در جامعه خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی شده است که مصادیق معروف و منکر در جامعه دانشگاهی با روش کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. امید است که مورد استفاده قرار گیرد .