سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگیر باقری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی مقدس – کارشناس ارشد – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)

چکیده:

یک دیسک PZT (متشکل از سرب، زیرکونیوم و تیتانیوم) با سیستم دو الکترودی می تواند به عنوان یک سنسور(عضو حسگر) در ترانسدیوسرهای اندازه گیری نیرو (Local Cell) از نوع پیزوالکتریک مورد استفاده و بهره برداری واقع شود. در اینمقاله ضمن اینکه تغییرات ولتاژ خروجی در یک فرکانس تحریک ثابت بررسی گردیده است، شیفت (تغیر و جابجایی) در فرکانس تشدید با لحاظ کردن تغییرات (بارگذاری)نیز مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. نشان داده میشود که بیشترین حساسیت و بهترین عملکرد،هنگامیحاصل می شود که دیسک در وضعیت (مود) شعاعی (Radial) و در فرکانسی پایین تراز فرکانس تشدید (در حالت دیسک بدون بارگذاری) به ارتعاش در آید.
همچنین در این مقاله اثرات پارامترهای گوناگون بر روی عملکرد ترانسدیوسر نیز با لحاظ کردن مقوله هایی نظیر دما، خطی بودن عملکرد، پایداری و تکرار پذیری مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرند.